Kom af med din præstationsangst

Triatleter, som eksempel på sport, hvor præstationsangst kan sætte en stopper for ambitionerne

En stor udfordring hvis man skal dyrke sport på højt plan, kan være hvis man lider af præstationsangst. Det kan godt være at man har evnerne til at være med på højeste niveau, men hvis ens sind ikke er med, kan det øgelægge karrieren. Det kan også være at præstationsangsten er kommet af, at man har været inde i en dårlig periode, hvilket har tæret på selvtilliden, og så begynder man at tvivle på sine egne evner. Det kan i sidste ende føre til præstationsangst.

Hvad er præstationsangst?

Præstationsangst er langt hen af vejen det samme som eksamensangst, så hvis man i skoletiden lider af eksamensangst, er det overvejende sandsynligt at man senere i livet, også kommer til at have de samme gener, når man skal præstere sit bedste. Når man forlader uddannelsessystemet betyder det at man kan sige farvel til eksamener, men så alligevel ikke. Livet byder nemlig på masser af situationer, hvor man har en følelse at skulle til eksamen. Det kan være vigtige præsentationer i arbejdslivet, taler ved større private sammenhænge som bryllupper, barnedåber og lignende, hvor mange har fokus på at man skal præstere.

I sportsverdenen er det særdeles slemt at lide af præstationsangst, da det virkelig sætter en stopper for ens udfoldelser. Derfor gælder det om at få behandlet sin præstationsangst, så hurtigt som muligt. Det der sker når man står i en situation, hvor angsten tager over, er faktisk ofte at man er så bevidst hvad der normalt sker, når man bliver angst for at præstere, og man bliver så bevidst at man ubevidst kommer til at instruere kroppen i at gøre de ting, som man for alt i verden gerne vil undgå.

Hvordan behandles præstationsangst?

Behandlingen af præstationsangst foregår ved at patienten gøres bevidst om – og får mulighed for at ændre – sin negative forestillinger om præstationen. Det handler om at patientens indre følelse og angst for situationen skal ændres, hvilket medfører at angsten langsomt, men sikkert, mister magten over patienten. Der er selvfølgelig forskel fra patient til patient på omfanget af angsten og dermed også behandlingen. Ofte vil man også arbejde med tidligere dårlige oplevelser, da disse kan være medvirkende til angsten. Hvis patienten har decideret negative overbevisninger om sig selv, er det også noget, som kræver arbejde.

I sidste ende skal patienten få mere positive tanker om sig selv og den præstation, som vedkommende er i stand til at levere, således at den kan leveres når behovet er der. Lider du af præstationsangst, så kan det kraftigt anbefales at kontakte en, der kan hjælpe dig med at komme af den, så du kan opfylde hele dit potentiale.